Πλαστικός Χειρουργόςπλαστικός χειρούργος map marker Ηρώων Πολυτεχνείου 20-22, Πειραιάς πλαστικός χειρούργος phone icon 210 4178373

   Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 1 - Πριν   Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 1 - Μετά

   Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 3 - Πριν   Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 3 - Μετά

   Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 5 - Πριν   Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 5 - Μετά

   Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 6 - Πριν   Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 6 - Μετά

   Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 7 - Πριν   Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 7 - Μετά

   Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 8 - Πριν   Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 8 - Μετά

   Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 9 - Πριν   Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 9 - Μετά

   Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 13 - Πριν   Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 13 - Μετά

   Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 15 - Πριν   Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 15 - Μετά

   Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 18 - Πριν   Φωτογραφίες Filler Υαλουρονικό οξύ 18 - Μετά