Πλαστικός Χειρουργόςπλαστικός χειρούργος map marker Ηρώων Πολυτεχνείου 20-22, Πειραιάς πλαστικός χειρούργος phone icon 210 4178373

     Φωτογραφίες Υγρό Lifting 1 - Πριν   Φωτογραφίες Υγρό Lifting 1 - Μετά

     Φωτογραφίες Υγρό Lifting 2 - Πριν   Φωτογραφίες Υγρό Lifting 2 - Μετά

     Φωτογραφίες Υγρό Lifting 3 - Πριν   Φωτογραφίες Υγρό Lifting 3 - Μετά

     Φωτογραφίες Υγρό Lifting 4 - Πριν   Φωτογραφίες Υγρό Lifting 4 - Μετά