Πλαστικός Χειρουργόςπλαστικός χειρούργος map marker Ηρώων Πολυτεχνείου 20-22, Πειραιάς πλαστικός χειρούργος phone icon 210 4178373

   Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 1 - Πριν   Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 1 - Μετά

   Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 2 - Πριν   Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 2 - Μετά

   Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 3 - Πριν   Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 3 - Μετά

   Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 4 - Πριν   Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 4 - Μετά

   Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 5 - Πριν   Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 5 - Μετά

   Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 7 - Πριν   Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 7 - Μετά

   Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 8 - Πριν   Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 8 - Μετά

   Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 9 - Πριν   Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 9 - Μετά

   Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 12 - Πριν   Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 12 - Μετά

   Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 13 - Πριν   Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 13 - Μετά

   Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 14 - Πριν   Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 14 - Μετά

   Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 15 - Πριν   Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 15 - Μετά

   Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 16 - Πριν   Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 16 - Μετά

   Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 18 - Πριν   Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 18 - Μετά

   Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 19 - Πριν   Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 19 - Μετά

   Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 20 - Πριν   Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 20 - Μετά

   Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 21 - Πριν   Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 21 - Μετά

   Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 22 - Πριν   Φωτογραφίες Περιστατικών Botox 22 - Μετά